Şirket Haberleri

EGCYO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 100 milyon TL’ye azaltılması işlemi SPK tarafından onaylandı.

AKMGY – 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptali kapsamında açılan davada Şirket lehine ret kararına karşılık davacı tarafça temyiz yoluna gidildiği, şirketçe temyize cevap verildiği açıklandı.

ALYAG – Şirketin ana faaliyet konusunun değişmesi sebebiyle oluşan 0,417 TL’lik ayrılma hakkı kullanım fiyatının, Genel Kurul’da olumsuz oy kullanan ve ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibi bulunmadığından, ayrılma hakkı kullanım sürecinin işletilmeyeceği açıklandı.

AKGRT – Temmuz ayında prim üretimi %66 artışla 325,7 milyon TL’ye, Ocak – Temmuz ise %10 artışla 1,8 milyar TL’ye yükseldi.

Ocak – Temmuz döneminde brüt ödenen hasar %2 artışla 993,272 milyon TL’ye yükselirken, brüt dosya muallak hasar karşılığı %8 artışla 2,5 milyar TL’ye yükseldi.

DOAS & FROTO & TOASO – Rekabet Kurulu tarafından, sıfır ve ikinci el araç satışı pazarlarında faaliyet gösteren distribütör ve araç kiralama şirketlerinin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak, Şirketlerinde içinde bulunduğu sektördeki birçok şirket nezdinde soruşturma açılmasına yönelik olarak alınan karar kapsamında soruşturma çalışmalarının başlatıldığı açıklandı.

EGCYO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 100 milyon TL’ye azaltılması işlemi SPK tarafından onaylandı.

GLYHO – Şirketin %95,50 oranında bağlı ortaklığı Naturelgaz’ın halka arzına yönelik olarak lider aracı kurum ve eş lider aracı kurum ile sözleşme imzalandığı açıklandı.

GSRAY – Futbolcu Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığı, futbolcuya 4 yılda 18 milyon TL ödeneceği açıklandı.

LIDFA – Fitch tarafından şirketin kredi notu ve görünümü teyit edildi.

MTRYO – Sermaye artırımından elde edilen fonun Şirketin menkul kıymet portföyünün çeşitlendirilmesi amacıyla kullanıldığı açıklandı.

PGSUS – Temmuz ayında iç hat yolcu sayısı %42 azalışla 0,81 milyona ve yolcu doluluk oranı 14,8 puan azalışla %82,0’ye geriledi. Dış hat yolcu sayısı %85 azalışla 0,23 milyona, yolcu doluluk oranı 24,6 puan azalışla %63,6’ya geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %64 azalışla 1,04 milyona ve yolcu doluluk oranı da 14,8 puan azalışla %77,10ea geriledi.

Ocak – Temmuz döneminde iç hat yolcu sayısı %49 azalışla 4,72 milyona, yolcu doluluk oranı ise 6,4 puan azalışla %88,9’a geriledi. Dış hat yolcu sayısı %64 azalışla 2,92 milyona, yolcu doluluk oranı ise 1,5 puan azalışla %81,90’a geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %56 azalışla 7,64 milyona ve yolcu doluluk oranı da 3,6 puan azalışla %84,3’e geriledi.

RALYH – Borsa tarafından şirket paylarına 11 Kasım’a kadar açığa satış, kredili işlem yasağı, brüt takas tedbiri ve emir iptali, emir miktar azaltımı ve emir fiyatı kötüleştirme yasağı" önleyici tedbirleri getirildi.

SAMAT & YAYLA – VBTS kapsamında şirket paylarına 26 Ağustos’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, mevcut durumda tüm paylarda SPK kararı gereği açığa satış yasağı bulunmakta.

TUKAS – BORKOSB içinde şirkete tahsis edilen arsa üzerine salça, sebze konservesi ve dondurulmuş gıda üretim tesisi kurulmasına yönelik olarak bina ve makine yatırımları için Bakanlığa yapılan teşvik başvurusunun onaylandığı ve 528,7 milyon TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendiği açıklandı.

TSPOR – Futbolcu Marlon Rodrigues Xavier’in geçici transferi konusunda görüşmelere başlandığı açıklandı.

ZOREN – Şirketin Yalova'da bulunan 15,93 MW kurulu güce sahip Yalova Doğal Gaz Kojenerasyon Santrali'nin üretim lisansının süresinin dolup, EPDK'dan süre uzatımı talep edilmediği ve lisansın sonlandırıldığı açıklandı.

BIMAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 65,78 TL fiyattan 725.000 adet pay geri alındı.

EGPRO – Deceunick NV tarafından 15,94 – 16,46 TL fiyat aralığından 487.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %93,41’e geriledi.

EGCEY – Fırat Kırhan tarafından 146.071 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,94’e geriledi.

KSTUR – Necati Gelmez tarafından 74,00 TL fiyattan 3.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,47’ye geriledi.

METRO & MTRYO – MTRYO tarafından 1,93 – 1,99 TL fiyat aralığından 704.411 adet METRO payı satılırken, MTRYO’nun METRO’daki payı %1,03’e geriledi.

MSGYO – Mehmet Doğan Atay tarafından 3,15 TL fiyattan 500.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,07’ye geriledi.

YATAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 7,93 – 8,03 TL fiyat aralığından 132.601 adet pay alınırken, bugüne kara şirket sermayesinin %3,36’sıne karşılık gelen 5.031.356adet pay geri alındı.

MEGAP – Şirket sermayesinin 13,2 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 13,2 milyon TL nakden artışla 26,4 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 95.579 pay satılarak sermaye artırımı tamamlandı.

PENGD – Şirket sermayesinin 55,6 milyon TL’den %214,75 oranında bedelli olarak 119,4 milyon TL nakden artışla 200 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

Kaynak İnfo Yatırım
Hibya Haber Ajansı

Okunma